NUMIZMATIKA

81.

ZLATÉ MINCE A MEDAILY

 Rakúsko Uhorsko, František Jozef I. 1848 – 1916

4 gulden 1892 bz

Revers   0/0 90
82. 10 kor. 1898 KB Revers   1/1 100
83. 10 kor. 1904 KB Revers   1/1 100
84. 10 kor. 1905 KB Revers   1/1 100 €
85. 10 kor. 1912 KB Revers   1/1 100 €
86.

1 ČSR 1918 – 1938

dukát 1925, sv. Václav

Revers   0/0 200 €
87. dukát 1926, sv. Václav Revers   0/0 200 €
88. dukát 1927, sv. Václav Revers   0/0 200 €
89. dukát 1928, sv. Václav Revers   0/0 350 €
90. dukát 1934, sv. Václav Revers R 0/0 350
91. dukát 1936, sv. Václav Revers R 0/0 350 €
92.

Slovensko po roku 1993

5.000 Sk 1997 B. Štiavnica

Revers   PP 320
93. 5.000 Sk 2001 Začiatok tretieho tisícročia Revers   PP 350
94. 5.000 Sk 2008 Matej II. Revers   PP 400
95. dukát  SNR 1848 – 1998, 150 výročie povstania, AU 986/1000, 3,49 g, č. 42/200, vyrazila M.K., autor: D. Zobek, certifikát, orig. krab. Revers RR PP 120 €
96. dukát 1921 – 2001 k 80. výročiu narodenia A. Dubčeka, AU986/1000, 3,49 g, č. 58/150, vyrazila M.K., autor: M. Tomašek, certifikát, orig. krab. Revers RR PP 120
97. AU medaila k 100. výročiu novodobých OH, AU 585/1000,, 8 g, č. 77/200, vyrazila M.K., autor: J Hoger, certifikát, orig. krab.        Revers RR PP 120
98.

Ostatné štáty

Anglicko

sovereign 1910, KM 85

Revers   0/0 220
99.

Francúzsko, Napoleon III. 1852 – 1870

10 frank 1856 A, KM  781.1

Revers   -1/1- 90
100.

Holandsko

10 gulden 1877, KM 106

Revers   0/0 185
101. 10 gulden 1912, KM 149 Revers   0/0 185
102. 10 gulden 1925, KM 162 Revers   0/0 185
103. Kolumbia, Simon Bolivar 1910 - 1929

21/2 pesos 1919, AU 917/1000, 4,11 g, KM 200

Revers   1/1 125
104.

Švajčiarsko

20 frank 1947, KM 35.1

Revers   0/0 180 €
105. USA

10 dolár 1900 S, AU 900/1000, 16,7 g, KM 102

Revers   1/1 550 €
107. ANTICKÉ MINCE

Rím cisárstvo

Augustus 27 p.n.l. – 14 n.l.

AE as, Rv: nápis SC v strede, na okraji nápis čiast. čitateľný: M.AECILIVS. TVLLVS.III....., K 2.99

Revers   -2/2 6
108. Titus 79 – 81

AR denár : TR.P.VIII.IMP.XIIII.COS.VII.P.P., Quadriga doľava,  RIC 12, C.278

Revers RR 2/2 33
109. Hadrianus 117 – 138

AR denár, Rv: COS.III., sediaca Concordia na tróne, RIC 172, RSC 328

Revers   -2/2 6
110. Hadrianus 117 – 138

AE as, Rv: SALVS.PVBLICA/S-C, stojaca Salus, C. 1358

Revers   2/2 5
111. Antoninu Pius 138 – 161

AR denár, Rv: stojaca Fortuna doprava drží veniec a roh hojnosti, K 29

Revers   2/2 6 €
112. Marcus Aurelius 161 – 180

AE as, Rv:HILARITAS/S-C, stojaca Hilaritas drží palmovú ratolesť a roh  hojnosti, K 37.48

Revers   -1/2 8
113. Commodus180 – 192

Ar denár, Rv: PM.TRP.XVII.IMP.VII, K 41.123.3

Revers   1/1 25
114. Septimus Severus 193 – 211

AR denár, Rv: PMTRP.VII.COS.II.PP, Fortuna stoji vpravo a v ruke drží roh hojnosti, K 49.134.1

Revers   1/1 20
115.

Iulia Domna 193 - 217

AR denár, Rv: DANA.LVCIFERA, RIC 373a,  RSC 32

Revers   -1/1- 20
116. Caracalla, 198 – 217, ako Caesar 196 - 198

AR denár, Rv: symbolické rímske obetné nástroje, nečt.: SEVERI.AVG.P.II.FIL., K 51.10

Revers   -1/1- 20
117. Iulia Maesa 218 – 224

AR denár, Rv: PIETA-S.AVG, RIC 266

Revers   1/1 20
118. Alexander Severus 222 – 235

AR denár, Rv: PM.TRP.VI.COS.II.PP, RIC 67, RSC 319

Revers   -1/1- 16
119. Gordianus III. 238 – 244

AR antoninian, Rv: A-EQVITAS.AVG, RIC 34, RSC 17

Revers   1/1 16
120. Philippus I. Arabs 244 – 249

AR antoninian, Rv: A-EQVITAS.AVG, RIC 27, RSC 9

Revers   -1/1 16
121. Volusianus 251 -253

AR antoninian, Rv: CONCORDIA.AVGG, sediaca Concordia zľava drží pateru a roh hojnosti, RIC 168,

Revers R 1/2 10
122. Valerianus I. 253 – 260

AR antoninian, Rv: SPES.PVBLICA, Spes kráča doľava s kvetinou v ruke, K 88.64

Revers   1/1 16
123. Gallienus 253 – 268

AR antoninian, Rv: VIRTUS.AVGG, RSC 123, MIR1617

Revers   -1/1- 12
124. Claudius II. Gothicus 268 – 270

AE antoninian, Rv: CONSECRATIO, RIC 261, C 50, MIR 99n/289a

Revers R 1/1 20
125. Aurelianus 270 – 275

AR antoninian, Rv: CONCORDIA.MILITUM, Aurelian preberá glóbus od Jupitera, K 106.27.4

Revers   -1/1- 8
126. Probus 276 – 282

AE antoninian, Rv: ROMAE.AETER., Roma sedí v chráme, K 112.73.2

Revers   -1/1- 8
127.

Numerianus 283 -284

AE antoninian, Rv: PRINCIPI.IVVENTVT, stojaci Numerianus zľava drží paličku a žezlo, RIC 365     

Revers R 1/1 18
128. Diocletianus 284 – 305

AE antoninian, Rv: IOVO.CONSERVAT, stojaci Jupiter doľava, K 119.37.1

Revers R 1/1 8
129. Maxentius 306 -312

AE str. follis, Rv: CONSERV.VRB.SVAE, sediaca Roma v šesťstĺpovom chráme čelne, drží žezlo a glóbus, RIC 202 a

Revers   -1/1- 12
130. Maximinus II. Daia 305 – 313

AE follis, Rv: IOVI CONSERVATORI.AVGG.NN, stojaci Jupiter doľava, K 128.45

Revers   -1/1- 6
131. Licinius I. 308 – 324

AE follis, Rv: IOVO.CONS-ERVATORI.AVGG, stojaci Jupiter, C.114, RIC 9

Revers   1/1 4
132. Constantinopol, Constantinus I. 306 -337

AE 3, Rv: cisár na quadrige, RIC 37

Revers R 1/1 8
133. Constantinus I. 306 – 337

AE 3, Rv: VRBS.ROMA, Romulus a Remus cicajú vlčicu, mestská  razba – Rím, RIC 229

Revers   1/1 6
134. Delmatius  335 – 337

AE 3, Rv: GLOR-IA.EXERC-ITVS, RIC 228, C 4

Revers   -1/1- 9
135. Constantinus II. 337 – 340

AE 3, Rv: PROVIDENTIAE.CAESS, RIC 202

Revers   1/1 3
136. Constans I.  337 - 350

AE 3, Rv: FEL.TEMP.REPARATIO, leg. vedie barbara,RIC 241

Revers   1/1 4
137. Constantius II. 337 – 361

AE 2, Rv: HOC.SIGNO.VICTOR.ERIS, RIC 286

Revers   1/0 6
138. Vetranio, marec – december 350

AE 3, Rv: VIRTVS.AVGVSTORVM, cisár kráča doprava, pri nohách ma padlého legionára, K 151.10

Revers RRR 2/2 30
139. Constantius Gallus 351 – 354

AE 2, Rv: FEL.TEMP.REPARATIO/B SIS, RIC 345, C 13/14

Revers   1/1 5
140. Iulianus Apostata 360 - 363

AE 2/3, Rv: VOT/X/MVLT/XX, RIC 108, C 151

Revers R 1/1 10
141.

Iovianus 363 – 364

AE 2/3, Rv: VOT/V/MVLT/X, RIC 118, C 35

Revers R -1/1 9
142. Iovianus 363 – 364

AE 2/3, Rv: VOT/V/B SISC, RIC 423, C 31

Revers R 1/1 11
143. Valentinianus I. 364 -375

AE 3, Rv: SECVRITAS.REIPVBLICAE, RIC 7a

Revers   1/1 5
144. Valens  364 – 378

AE 3, Rv: GLORIA.ROMANORVM, cisár kráča doprava a ťahá za sebou padlého legionára, K 156.34.2

Revers   1/1 3
145. Gratianus  367 -383

AE 3, Rv: GLORIA. RO-MANORVM, cisár kráča doprava a ťahá  za sebou padlého legionára, K 158.36.2

Revers    1/1 3
146. Theodosius I. 379 – 395

AE 4, Rv: nápis vo venci: VOT/V/MVLT, K. 160.39

Revers   1/1- 3
147.

BYZANC

Basil II. 976 - 1025

AE follis, Av: Kristova busta a Evanjelium, Rv: legenda, Sear 1818 

Revers   2/2 3
148. RAKÚSKO – UHORSKO DO R. 1526

Belo II. 1131 – 1141

denár, ÉH.53

Revers   1/1 8
149. Belo III. 1172 – 1196

Cu minca priemeru 23 mm, Arabský typ, ÉH.115

Revers   1/1 8
150. Žigmund 1387 - 1437

parvus b.l., var., s hviezdičkami okolo „S“, typ 451/125-81, Hus. 580, Ung. 460, Excentrická razba

Revers   -1/1- 5
151. kvarting, typ 456/129-36 Revers   -1/1- 4
152. Matej Korvín 1458 – 1490

denár b.l.

Revers   2/2- 3
153. Ladislav II. 1490 – 1516

denár 1507 KH

Revers   1/1 4
154. Ľudovít II. Jagelovský  1516 – 1526

denár 1523 LK

Revers   -1/1- 4
155. denár 1524 LN Revers    1/1-  4
156. denár 1525 LK Revers   1/1 5
157.

RAKÚSKO – UHORSKO PO R. 1526

Ferdinand I. 1526 - 1564

denár 1528 KB

Revers   1/1  4
158. denár 1545 KB Revers   1/1 4
159. denár 1561 KB Revers   1/1- 4
160. denár 1563 KB Revers   -1/1- 4
161. 3 grajc. 1562 Tyrolsko Revers   2/2 3,5
162. Maximilian II. 1564 – 1576

denár 1565 KB

Revers   1/1- 4
163. denár 1571 KB Revers   -1/1 4
164. denár 1572 KB Revers   1/1- 4
165. Rudolf II. 1576 – 1612

denár 1580 KB

Revers   1/1 4
166. denár 1593 KB Revers   1/1 4
167. denár 1601 KB Revers    1/1  4
168. Matej II. 1612 – 1619

denár 1613 KB

Revers   1/1 5
169. denár 1618 KB Revers   0/0 5
170. Ferdinand II. 1619 – 1637

denár 1636 KB

Revers   1/1 4
171. Leopold I 1657 – 1705

denár 1687 KB VN 8

Revers   -1/1- 3
172. 1 grajc. 1698 CB, Breh, VN 10 Revers   1/1 3
173. poltura 1699 NB, Sedmihradsko, VN 12 Revers R dierka -1/1- 3
174. 3 grajc. 1678 bz, Hall, VN 14/8 Revers   -1/1- 12
175. 3 grajc. 1680 bz, VN 14/8 Revers   1/1 8
176. 3 grajc.1705 GE, VN 15 Revers nep. vada mat. pri razbe -1/1- 4
177. VI. grajc. 1672 KB, VN 19 Revers   2/2 8
178. VI. grajc. 1674 KB, VN 19 Revers dierka 1/1- 3
179. František Rakoczi 1703 – 1707

X poltura1705 bz, VN 4, zbierková kvalita

Revers takmer 0/0 10
180.

Jozef I. 1705 - 1711

3 grajc. 1706 CB, Breh, VN 9

Revers   -1/1- 8
181. 3 grajc. 1707 FN, Wroclaw, VN 9 Revers   2/1- 5
182.

Karol VI. 1711 – 1740

3 grajc. 1728 bz – Praha, VN 19

Revers   1/1 6
183. Mária Therezia 1740 – 1780

1 grajc. 1756 KB Ag, VN 101

Revers takmer 0/0 10
184. grešla 1768 bz, VN 9 Revers   0/0 10
185. 1 grajc. 1760 P, VN 10 Revers   -1/1- 1,5
186. 20 grajc. 1770 IC-SK, VN 90 Revers   -1/1- 5
187. 20 grajc. 1771 IC-SK, VN 90 Revers   -1/1-  5
188. 20 grajc. 1778 EvS-IK., VN 90 Revers   -1/1 2
189. toliar 1780 SF, novorazba Revers   0/0 15
190. František Lotrinský 1745 – 1780

1/2 grajc. b.l. K, Viedeň VN  5

Revers   2/1- 1,8
191. Cu grajc. 1763 W, VN 7/1 Revers    –1/1- 2,5
192.

Jozef II. 1780 – 1790

1 grešla 1781 A, VN 19

Revers   -1/1- 2,5
193. 20 grajc. 1778 B/SK-PD, VN  7a Revers   1/1 5
194. 20 grajc. 1783 A, VN 34 Revers   1/1 5
195. 20 grajc. 1787 B, VN 34a Revers   1/1 5
196. František I. 1792 – 1835

1/4 grajc. 1816 B, VN 20

Revers   0/0 2
197. 3 grajc. 1815 A, 30 grajc. 1807 A, VN 30, 15 Revers   2/2-  5
198. 10 grajc. 1815 B, VN 40 Revers   2/2 4
199. 15 grajc. 1807 B, VN 14 Revers   -1/1- 1,5
200. 20 grajc. 1805 E, VN 46 Revers   1/1 8
201. 20 grajc. 1806 C, VN 46 Revers   2/2 5
202. 20 grajc. 1807 A, VN 47 Revers   2/2 5
203. 20 grajc. 1815 B, VN 48 Revers just. 2/2 4
204. 20 grajc. 1826 A, VN 50 Revers   -1/1 5
205. 20 grajc. 1830 B, VN 51 Revers   0/0 10
206. 20 grajc. 1830 C, VN 51 Revers na Rv. nep. just. -0/0- 5
207. 20 grajc. 1830 E, VN 51 Revers   -1/1- 5
208. 20 grajc. 1831 A, VN 53 Revers   -1/1 5
209. 20 grajc. 1832 A, VN 53 Revers   1/0- 5
210. 30 grajc. 1807 B, VN 15 Revers   -1/1- 2,5
211. 1/2 toliar 1797 C, VN 88 Revers   2/2 12
212. 2 soldi 1799 F, VN 97 Revers   1/1 5
213. Ferdinand V. 1835 – 1848

20 grajc. 1838 E, VN 9

Revers   2/1- 5
214. 20 grajc. 1840 E, VN 9 Revers  vlas. škr. 1/1  5
215. 20 grajc. 1844 B, VN 10 Revers takmer 0/0 5
216. 20 grajc. 1847 B, VN 10 Revers takmer 0/0 5
217. 20 grajc. 1848 B, VN 10 Revers   -0/0- 5
218. 1/2  toliar 1848 A, VN 12 Revers hr 1/1 40
219. revolúcia 1848 – 1849

2 grajc. 1848 A, VN 27

Revers hr. 1/1 3
220. HÁROM GRAJCZÁR 1849 NB, VN 86 Revers takmer 0/0 10
221. HAT GRAJCZÁR 1849 NB, VN 87, var. IV. Revers hr 1/1 4
222. HAT GRAJCZÁR 1849 NB, VN 87, var. V. Revers   -1/1- 5
223. 10 grajc. 1848 KB, VN 30 Revers zlateny  –1/1- 3
224. 20 grajc. 1848 KB, VN 31 Revers takmer 0/0 5
225. František Jozef I. 1848 – 1916

5/10 grajc. 1882 KB

Revers   -0/0- 3
226. 4 grajc. 1861 A Revers hr. 1/1 2
227. 6 grajc. 1849 A, C Revers hr. -1/1- 3
228. 10 grajc. 1855 A konvenčný     Revers   1/1 12
229. 10 grajc. 1863 Revers   0/0 12
230. 10 grajc. 1872 bz, 20 grajc. 1870 bz Revers   1/1 2,5
231. 20 grajc. 1854 B konvenčný     Revers hr., uško 1/1 2,5
232. 20 grajc. 1854 E konvenčný Revers hr. 0/0 20
233. 20 grajc. 1870 GYF Revers viaceré ďobky -1/1- 4
234. 1/4 zlatník 1858 A Revers   1/1 6
235. 1/4 zlatník 1859 B        Revers   1/1 6
236. 1/4 zlatník 1860 B Revers   1/1 6
237. 1/4 zlatník 1862 A Revers takmer 0/0 8
238. zlatník 1857 A Revers škr.  2/1- 10
239. zlatník 1860 A, bez bodky za REX Revers   0/0 6
240. zlatník 1860 bz, bodka za REX Revers   0/0 6
241. zlatník 1861 A Revers   0/0 6
242. zlatník 1869 KB Revers    1/1 12
243. zlatník 1869 KB Revers   -0/0- 15
244. zlatník 1871 A Revers   2/2 9
245. zlatník 1878 bz Revers   0/0 6
246. zlatník 1879 bz Revers   0/0 6
247. zlatník 1880 bz Revers nep. hr.  -0/0- 6
248. zlatník 1881 KB, var. – široký štít Revers R -1/1- 11
249. zlatník 1881 bz Revers   1/1 6
250. zlatník 1881 bz Revers takmer 0/0 6
251. zlatník 1886 bz Revers   -0/0- 6
252. zlatník 1887 bz Revers   1/1 6
253. zlatník 1890 bz Revers   1/1- 6
254. zlatník 1891 bz Revers hr. 2/2 6
255. zlatník 1892 bz Revers hr. 1/1 6
256. 1 fil. 1902 KB, 1 kor. 1912 KB Revers   0/1 3
257. 1 hal. 1897 bz Revers takmer 0/0 3
258. 2 fil. 1904 KB Revers R 1/1- 5
259. 20 hal. 1914 bz Revers   1/1 2
260. 1 kor. 1896 KB Revers   1/1 2,5
261. 1 kor. 1897 bz Revers R  2/2 5
262. 1 kor. 1902 bz Revers   2/1- 2,5
263. 1 kor. 1904 bz Revers   -1/1- 6
264. 1 kor. 1848 – 1908 bz, 60 rokov panovania Revers takmer 0/0 3
265. 1 kor. 1912 KB Revers takmer 0/0 3
266. 1 kor. 1914 KB Revers    0/0 2,5
267. 1 kor. 1914 bz Revers    0/0 2,5
268. 1 kor. 1915 KB Revers    0/0 2,5
269. 1 kor. 1915 bz Revers    0/0 2,5
270. 1 kor. 1916 KB Revers   0/0 4
271. 1 kor. 1916 bz Revers   0/0 3
272. 2 kor. 1912 KB Revers   0/0 5
273. 2 kor. 1912 bz Revers   0/0 5
274. 2 kor. 1913 KB Revers   0/0 5
275. 2 kor. 1913  bz Revers   0/0 5
276. 5 kor. 1900 KB Revers   -1/1- 12
277. 5 kor. 1900 bz Revers   -1/1 12
278. 5 kor. 1907 KB Revers   1/1 15
279. 5 kor. 1907 bz Revers   1/1 15
280. 5 kor. 1848 – 1908, 60 rokov panovania Revers dr. škr. 1/1 12
281. 5 kor. 1909 KB Revers viaceré škr. 1/1 10
282. 5 kor. 1909 Schwartz Revers   1/1 15
283. 5 kor. 1909 Marschall Revers dr. hr. 1/1 15
284.

1. ČSR 1918 - 1938

2. hal.1923, 5 hal. 1923, 10 hal, 1923    
Revers   1/1 2
285. 2 hal. 1924, 5 hal. 1929, 1931 Revers     1/1 2
286. 2 hal. 1925 Revers R 1/1 5
287. 5 hal. 1925 Revers   1/1 1,5
288. 5 hal. 1927 Revers   1/1 1,5
289. 5 hal. 1928, 1938 Revers   1/1 1,5
290. 5 hal. 1932 Revers R 1/1 5
291. 10 hal. 1922, 1928 Revers   1/1 1,5
292. 10 hal. 1923, 1924 Revers   1/1 2
293. 10 hal. 1925, 1934 Revers   1/1 1,5
294. 10 hal. 1926 Revers   1/1 1,5
295. 10 hal. 1927 Revers   1/1 1,5
296. 10 hal. 1929 Revers R 1/1 5
297. 10 hal. 1930 Revers   1/1 1,5
298. 10 hal. 1931, 1932 Revers   1/1 1,5
299. 10 hal. 1933 Revers R 1/1 3
300. 10 hal. 1935 Revers R 1/1 4
301. 10 hal. 1936, 1937, 1938 Revers R 1/1 1,5
302. 20 hal. 1921, 1924, 1926, 1927, 1928, 1937, 1938, 25 hal. 1933        Revers   0/1 2,5
303. 20 hal. 1922, 20 hal. 1931 Revers   1/1 2
304. 20 hal. 1925 Revers R 1/1 20
305. 20 hal. 1926 Revers   RL 5
306. 20 hal. 1928 Revers   RL 5
307. 20 hal. 1929 Revers   RL 15
308. 20 hal. 1933 Revers RR 1/1 80
309. 50 hal. 1921, 1922, 1924 Revers   -0/0- 3
310. 50 hal. 1925 Revers R 1/1 18
311. 50 hal. 1926 Revers RR 1/1 45
312. 50 hal. 1927 Revers   1/1 4
313. 50 hal. 1931 Revers   0/0 1,5
314. 1 Kč 1923, 1924 1929, 1937 Revers   1/1 2
315. 1 Kč 1925 Revers   1/1 3
316. 1 Kč 1930 Revers   1/1 3,5
317. 1 Kč 1937, 1938 Revers   0/0 2,5
318. 5 Kč 1925 Revers   1/1 3
319. 5 Kč 1926 Revers dr.hr. 1/1 3
320. 5 Kč 1928, var. – krátke vlnovky  Revers   0/0 3
321. 5 Kč 1928, var. – dlhé vlnovky Revers   0/0 3
322. 5 Kč 1929 Revers    0/0 2,5
323. 5 Kč 1930 Revers    0/0 2,5
324. 10 Kč 1928 Masaryk Revers   0/0 4
325. 10 Kč 1930 Revers   0/0 4
326. 10 Kč 1931 Revers   0/0 4
327. 10 Kč 1932 Revers   0/0 4
328. 20 Kč 1933 Revers   0/0 5
329. 20 Kč 1934 Revers   0/0 5
330. 20 Kč. 1937 Masaryk  Revers   0/0 5
331.

PROTEKTORÁT Č a M

10 hal. 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 

Revers   1/1- 5
332. 20 hal. 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 Revers   1/1- 3,5
333. 50 hal. 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 Revers   1/1- 4
334. 1 K 1941, 1942, 1943, 1944 Revers   1/1- 2
335.

Slovenský štát 1939 – 1945

5 hal. 1942

Revers R 1/1 15
336. 10 hal. 1939, 1942, 20 hal. 1940 Revers   0/0 1,5
337.

10 hal. 1939, 1942, 20 hal. 1940 – Cu, 1942, 1943 – Al, 50 hal 1941, 1943, 1 Ks 1940, 1941, 1942, 1945, 5 Ks 1939

Revers   1/1- 2
338. 20 hal. 1941 Cu Revers R takmer 0/0 10
339. 20 hal. 1942 Cu Revers R takmer 0/0 25
340. 20 hal. 1942 Al, obe varianty, krátke a dlhé papršleky Revers   0/1 1,5
341. 20 hal. 1943 Al, obe varianty, čísl. „3“ v let. 1943 Revers   0/1 1,5
342. 50 hal. 1940 Ni Revers R 1/1 20
343. 50 hal. 1944 Al Revers R -0/0- 15
344. 50 hal. 1944 Al Revers R nep. kor. -1/1- 6
345. 1 Ks 1942 – obe varianty, čísl. „4“ v let. 1942 Revers   0/0 2,5
346. 1 Ks 1944 Revers R -0/0- 25
347. 1 Ks 1945 Revers   0/0 3
348. 5 Ks 1939 Hlinka, obe varianty,  dĺžeň na „Á“v nápise „NÁROD“ Revers   1/1 1,5
349. 5 Ks 1939 Hlinka, zlatený Revers R 1/1 2
350. 10 Ks 1944 Pribina, obe varianty Revers   0/0 6
351. 20 Ks 1939, voľba prezidenta Tisa Revers R takmer 0/0 9
352. 20 Ks 1941 CaM Revers   1/1 4
353. 20 Ks 1941 CaM, varianta, dvojkríž Revers R

vlas. škr. na Av. 

0/0 15
354. 50 Ks 1944 Tiso Revers   0/0 6
355. II.ČSR, ČSSR, ČSFR

1 hal. 1953 – 1963 „R“, 1986, 3 hal. 1953, 1954, 1963, 5 hal. 1953, 1970 „R“, 10 hal. 1953, 1964 „R“, 25 hal. 1953

Revers   0/1 3
356. 5 hal. 1955 Revers R

v rel. mat. naviac

1/1 3
357. 5 hal. 1970, 10 hal. 1956, 1964 Revers   -0/1 3
358. 5 hal. 1987 vydaný bol iba v sadách, nevyrazená iniciálka autora F. Davida „D“ pod číslicou 5 Revers RR 0/0 5
359. 10 hal. 1955 Revers RR  -1/1- 2
360. 10 hal. 1958 Revers RR  -1/1- 3
361. 25 hal. 1954 Revers RRR -1/1- 5
362. 25 hal. 1964 Revers R takmer 0/0 3,5
363. 50 hal. 1949 Revers R 0/0 1,5
364. 1 Kčs 1947 Ni Revers R 0/0 2
365. 1 Kčs 1953 Al Revers R 0/0 2
366. 3 Kčs 1965, 1966, 1968, 1969 Revers   1/1 2
367. 5 Kčs 1966 obe var. Revers R hr. 1/1 3
368. 5 Kčs 1987 Revers R 0/0 3
369. 5 Kčs 1988 Revers R takmer 0/0 3
370. 5 Kčs 1992 Revers R 0/0 3
371. 10 Kčs 1957 Komenský Revers   1/1 3
372. 10 Kčs 1965 Hus Revers   1/1 10
373. 10 Kčs 1966 V. Morava Revers   1/1 3
374. 10 Kčs 1967 Istropolitana Revers   1/1 10
375. 10 Kčs 1968 ND Praha Revers   0/0 10
376. 10 Kčs 1990 Masaryk, „RONAI“ Revers R 0/0 5
377. 20 Kčs 1972 Sládkovič Revers   0/0 3
378. 25 Kčs 1954 SNP Revers   1/1 3
379. 25 Kčs 1968 NM Praha Revers   0/0 12
380. 25 Kčs 1969 Purkyně Revers   0/0 12
381.

25 Kčs 1969 SNP 

Revers R 0/0 60
382. 25 Kčs 1969 SNP Revers R PP 100
383. 25 Kčs 1970 SND Bratislava Revers   0/0 12
384. 50 Kčs 1949 Stalin Revers   0/0 3,5
385. 50 Kčs 1955 oslobodenie Revers   1/1 6
386. 50 Kčs 1968 50. výr. ČSR Revers   0/0 18
387. 50 Kčs 1971 Hviezdoslav Revers   PP 16
388. 50 Kčs 1972 Myslbek Revers   0/0 6
389. 50 Kčs 1973 Február Revers   0/0 5
390. 50 Kčs 1973 Jungmann Revers   0/0 5
391. 50 Kčs 1973 Jungmann Revers   PP 16
392. 50 Kčs 1974 Jesenský Revers   0/0 5
393. 50 Kčs 1974 Jesenský Revers   PP 16
394. 50 Kčs 1975 Neumann Revers   0/0 5
395. 50 Kčs 1977 Kollár Revers   0/0 5
396. 50 Kčs 1978 Nejedlý Revers   0/0 5
397. 50 Kčs 1978 Kremnica Revers   0/0 5
398. 50 Kčs 1979 IX. Zjazd KSČ Revers   PP 16
399. 50 Kčs 1987 kôň Przewalski – obe var., nedoraz zad. stehna žrebca Revers   0/0 8
400. 50 Kčs 1988 Jánošík Revers   0/0 3
401. 50 Kčs 1990 sv. Anežka Revers   0/0 3
402. 50 Kčs 1991 parník Bohemia Revers   0/0 3
403. 100 Kčs 1949 Stalin Revers   0/0 4
404. 100 Kčs 1955 oslobodenie, var. – oblé J v inic. autora Revers dr. hr.  1/1 30
405. 100 Kčs 1971 Mánes   Revers   0/0 6
406. 100 Kčs 1971 Mánes   Revers   PP 18
407. 100 Kčs 1974 Smetana Revers   0/0 5
408. 100 Kčs 1976 Kráľ Revers   0/0 5
409. 100 Kčs 1977 Hollár Revers   0/0 5
410. 100 Kčs 1978 Fučík Revers   0/0 5
411. 100 Kčs 1978 Karol IV. Revers   0/0 5
412. 100 Kčs 1979 Botto Revers   0/0 5
413. 100 Kčs 1980 Parleř Revers   0/0 6
413a. 100 Kčs 1980 Parleř Revers   PP 20
414. 100 Kčs 1980 Šmeral  Revers   PP 15
415. 100 Kčs 1992 MM Brno Revers   0/0 6
416. 100 Kčs 1993 Břevnovský klášter Revers   0/0 6
417. 100 Kčs 1993 Muzeálna slovenská spoločnosť Revers   0/0 6
418. 500 Kčs 1988 Federácia Revers   0/0 25
419.

Slovensko po r.1993

100 Sk 1993 Vznik Slovenskej republiky

Revers   0/0 6
420. 200 Sk 1996 Jurkovič Revers   PP 80
421. 200 Sk 2004 Kempelen Revers   PP 18
422. 200 Sk 2004 vstup SR do EÚ Revers   PP 25
423. 200 Sk 2004 Segner Revers   PP 30
424. 200 Sk 2005 Leopold I. Revers   PP 18
425. 200 Sk 2005 Bratislavský mier Revers   PP 38
426. 200 Sk 2008 Kmeť Revers   PP 25
427. 10 Eur 2009 Stodola Revers   PP 25
428. 10 Eur 2010 Drevené chrámy Revers   PP 20
429. 10 Eur 2010 Kukučín Revers   PP 20
430. 20 Eur 2009 Veľká Fatra Revers   PP 35
431. 20 Eur 2010 Poloniny Revers   PP 35
432. Sada mincí 1993 v orig. balení Revers   0/0 6
433. Sada mincí 1994 v orig. balení Revers   0/0 6
434. Sada mincí 1995 v orig. balení Revers   0/0 8
435. Sada mincí 1997 v orig. balení Revers   0/0 6
436. Sada mincí 1998 v orig. balení Revers   0/0 6
437. Sada mincí 2002 v orig. balení Revers   0/0 6
438. Sada mincí 2003, 675 rokov M. K. v orig. baleni Revers   0/0 12
439. Sada mincí 2005 Šariš, Zemplín, Užsko Revers   0/0 3
440. Sada mincí 2006 ZOH Torino Revers   0/0 6
441. Sada mincí 2006 ZOH Torino Revers   PP 20
442. Sada mincí 2008 rozlúčka zo Slov. korunou Revers   PP 25
443. Sada mincí 2009 prvý súbor Euromincí SR Revers   0/0 10
444. Sada mincí 2009 Orava, Kysuce, Považie Revers    0/0 15
445. Sada mincí 2010 ZOH Vancouver Revers   PP 25
446. Sada mincí 2010 40 rokov SNS Revers   0/0 26
447. Sada mincí 2010 40 rokov SNS s podpisom autora článku Revers   0/0 28
448.

OSTATNÉ ŠTÁTY

Anglicko

Victoria 1837 – 1901

1 dolár 1900 Ag, KM T 5

Revers R takmer 0/0 50
449.

Ceylon

50 cent 1922, KM 109 A
Revers   1/1 3
450.

Čechy

Menová reforma 1450

jednostr. kruhový peniaz z levom, Rad. 10/A

Revers   -1 2
451. Václav II. 1278 – 1305

Pražský groš b.l., Sm. 2

Revers nedoraz. -3/3- 4
452. Pražský groš b.l., Sm. 2 Revers nedoraz. 3/3- 4
453.

Čína

Provincia Kiangsu

20 cash 1906 Ag, Y 11h.1a

Revers R

nep. ď.

1/1 20
454. Yoan Shih-Kai

1 dolár 1914 Ag, Y 329

Revers nep. škr. 1/1 20
455.

Dánsko

1 koruna 1892, KM 797.1

Revers vlas. škr. 1/1 5
456.

Francúzsko

1 frank 1871 K, KM 822.2

Revers   -1/1- 3
457.

Grécko

50 lepta 1874 A Ag

Revers   1/1 2
458. 30 drachma 1863 – 1963 Ag, KM 86 Revers takmer 0/0 10
459.

Holandsko

Friesach

6 stuirveis b.l., 1612 – 1625, KM  30

Revers       nedoraz. 2/2 12
460.

1/2 gulden 1929 Ag, KM  160

Revers   0/0 2
461.

Hong-Kong

Victoria 1837 - 1901

10 cent 1898 Ag, KM 6.3

Revers   -1/1- 2
462.

India, pod Anglickou nadvládou

Victoria 1837 – 1901

Revers R takmer 0/0 15
463.

Izrael

5 lirot 1958 Ag, KM 21

Revers   -0/0- 15
464.

Japonsko

50 sen 1901 – 1905 Ag, Y 25

Revers   1/1 12
465.

Libéria

10 dolár 2001 Ag, MS vo futbale 1974

Revers   PP 12
466.

Litva

1 litas 1925 Ag, KM 76

Revers   0/0 3
467.

Mongolsko

50 mongo 1925 Ag, KM 7

Revers   -0/0- 10
468. Nemecko

Bavorsko, Maximilian I. 1598 – 1651

2 kr. 1625 Ag, KM 31

Revers   1/1 5
469. Maximilian II. Emanuel 1679 – 1726

15 kr. 1718, KM 150

Revers nep. preh. 1/1 5
470. Brandenburg – Bayreuth, Fridrich II. 1735 – 1763

20 grajc. 1761 C.L.R., KM 225

Revers   2/2 4
471. Fridrich Christian 1763 – 1769

10 grajc. 1765 C.L.R., KM 249

Revers   -1/1- 5
472. Brünswick Wolfelbuttel, Karol I. 1735 – 1780

1/3 toliara 1765 I.D.B, KM 972

Revers R -1/1- 8
473. Prusko, Friedrich Wilhelm III. 1797 – 1840

1 silbergr. 1837 A Ag, KM 410

Revers takmer 0/0 8
474. Reuss – Schleiz, Henrich I. 1666 – 1692, - Maximilian von Hardegg

2/3 toliara – gulden 1678 – posmrtná razba, KM 19  „R“    stopa po ušku?

Revers   2/2 60
475. Cisárstvo

25 pf. 1909 D, J. 18

Revers   1/1 4
476. 1/2 marka 1916 D, 1 marka 1910 A, J. 16, 17 Revers   0/1 3
477. 1 marka 1874 A, 1893 A, J 17 Revers   1/1 4
478. 1 marka 1875 A, 1881 A, J 17 Revers   -1/2 4
479. III. ríša

2 RM 1934 Schiller Ag, J 358

Revers R 1/1 25
480. 2 RM 1938 A, 1939 A, J 366 Revers   1/1 5
481. BRD - Euromena

10 Euro 2004 MS vo futbale   

Revers   0/0 11
482. 10 Euro 2004 J divé husi Revers   0/0 11
483.

Poľsko

Žigmund I. 1506 - 1548, Leopold I. 1657 – 1705

1/2 groš b.l., 3 grajc. 1670 SHS – Wroclaw DETAIL

ReversRevers okr. razbou   2/2 5
484. Štefan Bathory 1576 – 1586

3 groš 1583

Revers R -1/1 12
485. Stanislaw August Poniatowski 1765 – 1795

korunovačný toliar 1785 EB, J Parchimowicz 1230

Revers R 1/1 90
486. Republika

5 zl. 1928 Nike, J. Parchimowicz 114

Revers   1/1 20
487.

Rakúsko

Salzburg, Ferdinand 1803 – 1806

20 grajc. 1805, KM 496

Revers   -1/1- 6
488. Republika

2 šil. 1928 Schubert, 5 šil. 1970

Revers   1/1 2,5
489.

Rumunsko

1 leu 1914, KM 42

Revers   1/1 2
490. Rusko

Alexander II. 1855 - 1888

20 kop. 1860 FB, 1862 MN, Y 22.2

Revers   0/1 5
491. Mikuláš II. 18994 – 1917

10 kop. 1914 VS, 20 kop. 1910 EB, 1915 VS

Revers   0/1 3,5
492. 50 kop. 1900 FZ, Y 58.2 Revers   -1/1 5
493.

Straits Settlements

50 cent 1901, KM 13

Revers RR -1/1- 30
494.

Švajčiarsko

Kanton Saint Gallen

2 kreuzer 1766 DR., KM 93

Revers   0/0 6
495. 1 rapen 1914 B Revers   0/0 2
496. 5 rapen 1906, 20 rapen 1897 Revers   -1/1- 2
497. 10 rapen 1907, 20 rapen 1884, 1899, 1/2 frank 1921, 2 frank 1921 Revers   1/1- 5
498.

Taliansko

Emanuel III. 1900 – 1946

2 líra 1915 R Ag, KM  55

Revers   1/1 10
499. 5 líra 1926 R Ag, KM 67.1 Revers   1/1 8
500. 5 líra 1928 R Ag, KM 67.1 Revers    0/0 12
501.

USA

1/4 dolár 1917 Ag, KM 145   

Revers R takmer 0/0 20
502. 1/2 dolár 1893 Ag Kolumbus, Chicago Exp., Revers R 1/1 20
503. 1/2 dolár 1964 Kenedy Ag Revers   0/0 5
504. 1 dolár 1971 Ag Revers   0/0 11
505. 1 dolár – unca Ag 2010 Revers   0/0 18
506. zostava 31 ks mincí – 3 x 10 cent, 27 x 1/4 dolár – jubilejné, štátne útvary USA, 1/2 dolár 1971 Kenedy Revers   0/0 7
507.

Vatikán

Pius IX.

5 baiocchi 1853 R, KM 1356

Revers viaceré škr., hr. 2/2 3