PUBLIKÁCIE

Publikácie z dielne ANTIKKAM ako i podobne zameraná literatúra, zaoberajúca sa dejinami, históriou regiónov ap.

 • Kniha Kysuce na starých pohľadniciach
  PUBLIKÁCIE

  KYSUCE NA STARÝCH POHĽADNICIACH

  Kniha Proti prúdu, Kysuce na starých pohľadniciach, vydaná v r. 2017

  Kniha prináša čitateľovi zaujímavý pohľad do histórie Kysúc, s ohľadom na jednotlivé mestá a obce. Publikácia, ktorá obsahuje viac ako 200 fotografií bola vydaná vlastným nákladom a je výsledkom zberateľskej činnosti autorov Karola Masnicu a Antona Laša.

  Na odbornej textovej časti sa podieľali autori – Drahomír Velička, Ivana Kontríková Šusteková a Ivan Gajdičiar st. Pridanou hodnotou príťažlivej obrazovej publikácie sú popisné texty k fotografiám v anglickom a v poľskom jazyku.

  Dovolím si zacitovať z jej úvodu, v ktorom je obsiahnutý zmysel knihy a zámer autorov, ktorí sa rozhodli pre jej vydanie vo vlastnej réžii.

  Proti prúdu

  Citácia z knihy Proti prúdu. Kysuce na starých pohľadniciach, str. 4

  Vášeň je zo začiatku ako cudzinec, potom ako host‘ a nakoniec pán domu. 

  Táto múdrosť z Talmudu, hebrejskej Biblie, platí dvojnásobne pre vášeň zberateľskú. Tento silný, stály a všetko ovládajúci cit dominuje nad ostatnými pohnútkami človeka a sústreďuje jeho snahy a sily na predmet svojej vášne. Týmto riadkom najviac rozumejú tí, ktorým vlastná vášeň pre zberateľstvo napĺňa ich dni všedné i sviatočné alebo je aspoň zábavkou na skrátenie voľnej chvíle. Podľa European Collectors Association, Európskej zberateľskej spoločnosti, je zberateľstvo vášeň, ktorá spája. Zbieranie by preto nemalo byt‘ iba zhromažd’ovaním, ale skôr selekciou a určitým individuálnym prejavom zberateľa. 

  O takýto pohľad na svoje zbierky sa pokúsili aj autori publikácie. Z predmetu vlastnej zberateľskej činnosti vytvárajú ucelený dokument a predkladajú ho verejnosti ako cenný a hodnoverný doklad o minulosti regiónu, ich rodiska a domova. Vytvorili ho, aby sa aj v tejto knižnej podobe uchoval pre ďalšie generácie, aby slúžil ďalšiemu štúdiu, vzdelávaniu, poznaniu.

  Predkladaný súbor pohľadníc je exkluzívnym výberom toho najlepšieho, čo v regióne v sledovanom časovom období vzniklo a zachovalo sa.

  Zo zachovalých starých pohľadníc dýcha nostalgia za nenávratným časom a vyvoláva spomienky. Oživiť a sprítomniť si ich znamená vydať sa proti prúdu času. A nielen to. Autori sa navyše vydali aj proti prúdu rieky, ktorá dala tomuto regiónu svoje meno a formovala ho celé stáročia do podoby, ako ho poznáme dnes. Navštívime v nej obce a mestá ležiace od miesta, kde sa Kysuca vlieva do Váhu, až po jej prameň. Pravda, nie všetky, iba tie, ktorých dávnejšia podoba sa na starých pohľadniciach zachovala.

  Pôvodná myšlienka vydať takúto publikáciu pochádza od zberateľa Karola Masnicu, ktorý ju spolu s Antonom Lašom aj priviedol k životu. Na jej realizáciu urobil všetko, čo bolo treba – presviedčal o jej nutnosti, zbieral, vykupoval a triedil materiál, získaval spolupracovníkov, hľadal vzory…

  Výsledku svojho snaženia sa, žiaľ, nedožil a počas príprav na realizáciu svojho veľkého sna odišiel do nenávratna. Aj preto je táto publikácia venovaná jeho pamiatke.

  Oddeľovač Antikkam

  Kniha bola ocenená 3. miestom v 14. ročníku čitateľskej súťaže KNIHA KYSÚC 2017 v kategórii Odborná literatúra. Zábery vyššie sú z udeľovania cien dňa 23. apríla 2018 v Kysuckej knižnici v Čadci.


  Cena publikácie 12€. (Pri väčšom odbere možná dohoda.)